Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei.

 

 

Anunţuri curente